VCA voor Operationeel Leidinggevenden

De opleiding VCA-VOL


Het doel van de cursus

De opleiding VCA voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-Vol) is gericht op het verhogen van de kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Na het volgen van de opleiding zijn leidinggevenden beter in staat de risico's in te schatten die aan het werk zijn verbonden.

VCA op het werk is belangrijk om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Leidinggevenden hebben hierin hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

De opleiding is bestemd voor leidinggevenden op uitvoerend niveau.

De inhoud van de cursus

De studiebelasting van de opleiding VCA-Vol omvat 12 uur, verdeeld over 4 dagdelen van 3 uur (ochtend, middag of avond) of 2 dagen van 6 uur.

De ontwikkelde les- en leerstof en het examen voldoen aan de eindtermen die het Centraal College van Deskundigen VCA heeft vastgesteld.
De examinering van de opleiding VCA-Vol staat onder toezicht van de Examenkamer.

Dientengevolge staan op het programma van de opleiding VCA-Vol ondermeer de volgende onderdelen:

Examinering en certificering

Er wordt een proefexamen afgenomen en besproken. Iedere cursist is derhalve goed voorbereid op het examen, welke op een vooraf vastgestelde datum zal plaatsvinden.
Wanneer theoretische kennis en inzicht voldoende zijn is de cursist geslaagd en ontvangt een persoonsgebonden Certificaat VCA-VOL.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.