Sociale HygiŽne

De opleiding Sociale HygiŽne


Het doel van de opleiding

De opleiding Sociale HygiŽne is er op gericht dat leidinggevenden maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid en het welzijn van gasten, klanten en medewerkers in organisaties met horeca-activiteiten.

"Sociale HygiŽne" op het werk is belangrijk om die situaties te voorkomen, welke de openbare orde kunnen verstoren en een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de acceptatie van het bedrijf door haar omgeving.

De opleiding is bestemd voor al die mensen, die een functie vervullen in een bar van een vereniging of buurthuis, slijterij of een horecabedrijf (waar alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden geserveerd), of in de toekomst deze functie willen gaan vervullen.

Nederlandse gemeenten eisen dat er in een Horecabedrijf te allen tijde iemand aanwezig moet zijn die beschikt over het SVH- diploma Sociale HygiŽne. Deze moet tevens op de vergunning vermeld staan. Om dit te garanderen dient de werkgever ook rekening te houden met afwezigheid, vakantie of ziekte.

De inhoud van de opleiding

De studiebelasting van de opleiding Sociale HygiŽne omvat 8 uur, verdeeld over 2 dagdelen (ochtend, middag of avond) of 1 hele dag.

Voor deze opleiding wordt een door het SVH uitgegeven lesboek gebruikt. De ontwikkelde lesstof en het examen voldoen aan de eindtermen en exameneisen die door de horecabranche en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn opgesteld.

Dientengevolge staan op het programma van de opleiding Sociale HygiŽne ondermeer de volgende onderdelen:


Examinering en certificering

Het Landelijk SVH-examen Sociale HygiŽne dient u zelf aan te vragen. Het aanvraagformulier wordt u tijdens de opleiding uitgereikt. Wanneer het CeBEO dit examen aanvraagt (bij 20 deelnemers of meer) zal het examen direct na afloop van de opleiding plaatsvinden.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, certificaten, exclusief examens.