Ontruimingsoefeningen


De ontruimingsoefeningen zijn gericht op het trainen van de bedrijfshulpverleners en overige aanwezigen om op de juiste manier te handelen wanneer een ontruiming binnen de organisatie noodzakelijk is.

Middels deze oefeningen zal een bestaand ontruimings- of calamiteitenplan van een organisatie zijn nut kunnen bewijzen bij een onverwacht optredende calamiteit mits de verbeterpunten, welke tijdens de oefeningen worden geconstateerd, ook telkens worden verwerkt.

Wanneer een organisatie te kennen geeft ontruimingsoefeningen te willen laten plaatsvinden, dan is de procedure van het CeBEO als volgt:


Hieronder vindt u het aanvraagformulier informatie m.b.t. ontruimingsoefeningen
De  blauwe  velden zijn verplicht.

ALGEMEEN
Naam bedrijf:
Contactpersoon: DhrMevr 
Postadres:
Postcode en plaats:   
Telefoonnummer:
Fax:
E-mail adres:
 
ONDERTEKENING
Door ondertekening maakt u kenbaar dat u wilt dat het CeBEO contact met u opneemt.
Naam en voorletters: Dhr Mevr  
 
OPMERKINGEN
Eventuele opmerkingen kunt u hieronder plaatsen:
 
VERZENDING

Door op de knop "Verstuur de gegevens" te klikken worden uw gegevens via de mail naar het CeBEO verstuurd.