Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie


Het doel van de cursus

In het Arbo-besluit is opgenomen dat, voor het zorgen voor voldoende ervaring van de bedrijfshulpverlener, de opgedane kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet worden gehouden. Hiervan dient een registratie bijgehouden te worden.

Om de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening en de geldigheid van het diploma te garanderen, verzorgt het CeBEO herhalingscursussen. Deze zijn vooral praktijkgericht.

De inhoud van de cursus

De herhalingscursus Brandbestrijding Ontruiming en Communicatie (BOC) herhaalt de leerstof van de basisopleiding BOC, behandelt en implementeert eventuele nieuwe technieken ten aanzien van het bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

De minimum eisen, gesteld aan de herhaling BOC, is 1 dagdeel van 4 uur (ochtend, middag of avond) per 2 jaar. Indien men op grond van de aard en omvang van uw organisatie een frequentere training nodig acht, kunnen wij een op maat voor uw organisatie voorstel uitwerken.

De trainingsmodule BOC is, net als bij de basisopleiding, praktijkgericht. Er wordt aandacht besteed aan het oefenen van:

Certificering

Wanneer kennis, vaardigheid en attitude voldoende zijn, wordt het Herhalingscertificaat BOC toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.