Bedrijfshulpverlening voor ploegleiders


Het doel van de cursus

Om de taken van de Ploegleider Bedrijfshulpverlening (BHV-P) correct te kunnen blijven uitoefenen alsook de geldigheid van het diploma te garanderen, dient de opgedane kennis en vaardigheden regelmatig opgefrist te worden.

De BHV-P dient zich derhalve te kwijten van voldoende kennis en vaardigheden, welke hij/zij moet beheersen om de inzet van de ploeg hulpverleners goed te kunnen leiden en te controleren.
Hij wordt geacht inzetten voor te bereiden, te oefenen, te evalueren en correct te rapporteren.

De inhoud van de cursus

De cursus duurt 1 hele dag en wordt verzorgd voor groepen van maximaal 12 deelnemers.

De cursus herhaalt de leerstof van de opleiding Ploegleider BHV, behandelt en implementeert eventuele nieuwe voorschriften en technieken.

Op het cursusprogramma staan ondermeer de volgende onderdelen:

Certificering

Wanneer kennis, inzicht en attitude, samen met de praktijktest voldoende zijn, wordt het Herhalingscertificaat Ploegleider BHV toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.