Bedrijfshulpverlening hoofd/coördinator


Het doel van de cursus

Om de taken van de Hoofd/Co÷rdinator BHV correct te kunnen blijven uitoefenen, alsook de rechtsgeldigheid van zijn/haar diploma te garanderen, dient de opgedane kennis jaarlijks opgefrist te worden. Hiervan dient een registratie bijgehouden te worden.

De co÷rdinator dient zich derhalve steeds op de hoogte te houden van de taken die wettelijk voor de onderneming zijn opgedragen op het gebied van hulpverlening en veiligheid.
Hij wordt geacht aanpassingen te doen op de hulpverleningstaken, die het mogelijk maken dat werknemers deze taak met voldoende deskundigheid kunnen blijven uitvoeren.

De inhoud van de cursus

De cursus duurt 1 hele dag en wordt verzorgd voor groepen van maximaal 15 deelnemers.

De cursus herhaalt de leerstof van de opleiding Hoofd/Co÷rdinator-BHV, behandelt en implementeert eventuele nieuwe voorschriften.

Op het cursusprogramma staan ondermeer de volgende onderdelen:

Certificering

Wanneer de theoretische kennis en inzicht van aanpassingen in voorschriften voldoende zijn gebleken, wordt de Verlenging Hoofd/Co÷rdinator toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.