EHBO

De opleiding EHBO, module EERSTE HULP en VERBANDLEER


Het doel van de opleiding:

De opleiding Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), module Eerste Hulp en verbandleer is gericht op de noodzakelijke hulp die, al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp, naar het oordeel van de Eerste-Hulpverlener aan een slachtoffer of patiŽnt moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlener.

De werkwijze en de technieken van de eerste hulp moeten aansluiten bij hetgeen onder professionele hulpverleners te doen gebruikelijk is.

De inhoud van de opleiding:

De studiebelasting van de opleiding EHBO, module EH + Verbandleer omvat 28 uur inclusief examen en wordt verzorgd voor groepen van maximaal 12 deelnemers.

Voor deze opleiding wordt een door Het Oranje Kruis uitgegeven lesboek gebruikt, dat voor u als Eerste Hulpverlener ook later als naslagwerk noodzakelijk kan blijken.
Zowel lesinhoud als presentatie verlopen conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis, dat wil zeggen: competentiegericht, modulair gestructureerd en modern vormgegeven.

Consulenten van Het Oranje Kruis controleren de kwaliteit van de onder hun auspiciŽn gepresenteerde opleidingen en examens en staan zo garant voor de kwaliteit van de door het CeBEO verzorgde opleiding. Deze gerenommeerde instantie op het terrein van de Eerste Hulp verbindt zijn naam aan het EHBO Diploma.

Op het programma staan ondermeer de volgende onderdelen:

Alle cursisten krijgen tijdens de opleiding ruimschoots de gelegenheid om de aangeboden informatie middels praktijkopdrachten te oefenen. De verrichtingen zijn vergelijkbaar met hoe in de werkelijkheid gehandeld moet worden. Daarvoor worden incidenten uitgebeeld door een LOTUS (iemand die speciaal is opgeleid om letsels te simuleren).

Examinering en certificering

Aan het einde van de opleiding volgt het examen. Theoretische kennis en inzicht moeten samen met de voordracht in de praktijkopdrachten voldoende competent zijn. Dan is de cursist geslaagd en wordt het Diploma Eerste Hulp van "Het Oranje Kruis" toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.