EHBO gericht op kinderen

Opleiding EHBO, module EERSTE HULP GERICHT OP KINDEREN


Het doel van de opleiding:

Onlangs is, naast de bestaande opleiding EHBO, module Eerste Hulp+Verbandleer, nu ook de module "Eerste Hulp gericht op Kinderen" ge´ntroduceerd. Met deze module kan iedereen die zelf kinderen heeft, hen verzorgt of met hen werkt, kennis opdoen op het gebied van Eerste Hulp toegespitst op kinderen.

De werkwijze en de technieken van de Eerste Hulp gericht op Kinderen moeten aansluiten bij hetgeen onder professionele hulpverleners te doen gebruikelijk is.

De inhoud van de opleiding:

De studiebelasting van deze module is 8 of 14 uur, vindt plaats op 2 of 4 dagdelen of 1 of 2 hele dagen en er wordt gewerkt met groepen van maximaal 15 deelnemers.

De keuze is gebaseerd op het navolgende:

  1. beschikt de cursist al over een geldig EHBO-diploma dan volstaat een opleiding van 8 uur
  2. heeft de cursist nog geen kennis op het gebied van eerste hulp, dan zijn 14 lesuren nodig
Het lesboek dat gebruikt wordt, bevat de leerstof voor het Certificaat Eerste Hulp gericht op Kinderen. Dit is samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Het Oranje Kruis.

In overeenstemming met de internationale trend om de beschrijving van eerste hulp te verdelen naar jonge kinderen (0-1 jaar), kinderen (1-8 jaar) en volwassenen (vanaf 8 jaar), heeft het College van Deskundigen in het lesboek de eindtermen beschreven voor de eerste hulp aan kinderen van 0-8 jaar.

Op het programma staan ondermeer de volgende onderdelen:

Certificering

Aan het einde van de opleiding volgt de beoordeling. Theoretische kennis en inzicht moeten samen met de voordracht in de praktijkopdrachten voldoende zijn. Dan wordt een verklaring afgegeven, c.q. het Certificaat Eerste Hulp gericht op Kinderen door het Oranje Kruis toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.