Calamiteitenplannen


Het opzetten van een Calamiteitenplan is bedoeld om structuur te geven aan het bestrijden van eventuele calamiteiten welke een organisatie zouden kunnen treffen. Ondanks alle blijvende inzet van de directie en het personeel, tijdens alle activiteiten, kunnen zich situaties voordoen zoals brand, lekkages, het vrijkomen van risicovolle stoffen, ernstige ongevallen enzovoorts. Deze maken het in werking stellen van het calamiteitenplan dan noodzakelijk.

In dit plan zijn de omschrijvingen opgenomen rondom de organisatiestructuur, de verantwoordelijkheden, de communicatie, te volgen procedures en de afstemming met de externe hulpverlenende diensten en instanties. Een dergelijk calamiteitenplan voldoet daarmee volledig aan de wet- en regelgeving.

Wanneer een organisatie te kennen geeft over een calamiteitenplan te willen beschikken, dan is de procedure van het CeBEO als volgt:


Hieronder vindt u het aanvraagformulier informatie m.b.t. calamiteitenplannen
De  blauwe  velden zijn verplicht.

ALGEMEEN
Naam bedrijf:
Contactpersoon: DhrMevr 
Postadres:
Postcode en plaats:   
Telefoonnummer:
Fax:
E-mail adres:
 
ONDERTEKENING
Door ondertekening maakt u kenbaar dat u wilt dat het CeBEO contact met u opneemt.
Naam en voorletters: Dhr Mevr  
 
OPMERKINGEN
Eventuele opmerkingen kunt u hieronder plaatsen:
 
VERZENDING

Door op de knop "Verstuur de gegevens" te klikken worden uw gegevens via de mail naar het CeBEO verstuurd.