BOC

De opleiding Brandbestrijding Ontruiming en Communicatie


Het doel van de opleiding:

De opleiding Brandbestrijding Ontruiming en Communicatie (BOC) is gericht op de basiskennis en -vaardigheden welke een werknemer moet beheersen ten aanzien van het bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

De inhoud van de opleiding:

De studiebelasting van de opleiding BOC omvat 1 dagdeel van 4 uur (ochtend, middag of avond).

Voor deze opleiding wordt een door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) uitgegeven lesboek gebruikt, dat voor u ook later als naslagwerk noodzakelijk kan blijken.

Alle cursisten krijgen tijdens de opleiding de opdracht om praktijkhandelingen uit te voeren die vergelijkbaar zijn met wat in de werkelijkheid kan gebeuren.

Het opleidingsprofiel van de hulpverlener

Taakgebied "Brandbestrijding Ontruiming en Communicatie"

Examinering en certificering

Aan het einde van de opleiding wordt de theoretische kennis van de deelnemer getest. Bij voldoende resultaat op het examen Ún als de praktijkoefeningen tijdens de opleiding eveneens volgens voorschrift zijn uitgevoerd, wordt het Certificaat BOC toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.