BHV

De opleiding bedrijfshulpverlening


Het doel van de opleiding:

De opleiding Bedrijfshulpverlening ( BHV) is gericht op de basiskennis en -vaardigheden welke een werknemer moet beheersen ten aanzien van eerste hulp, het bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

De inhoud van de opleiding:

De studiebelasting van de opleiding BHV omvat 16 uur, verdeeld over 4 dagdelen (ochtend, middag of avond) of 2 hele dagen.

Drie dagdelen worden aangewend voor de module Levensreddende Eerste Hulp (LEH) en één dagdeel voor de module Brandbestrijding Ontruiming en Communicatie (BOC). Hiermee voldoet deze opleiding volledig aan de kwaliteitseisen volgens de arboregelgeving.

Voor deze opleiding wordt een door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) uitgegeven lesboek gebruikt, dat voor u als BHV-er ook later als naslagwerk noodzakelijk kan blijken.

Alle cursisten krijgen tijdens de opleiding de opdracht om praktijkhandelingen uit te voeren die vergelijkbaar zijn met wat in de werkelijkheid kan gebeuren. Daarvoor worden een aantal incidenten uitgebeeld door een LOTUS (iemand die speciaal is opgeleid om letsels te simuleren) en worden beginbranden gesimuleerd.

Het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener

Taakgebied "Levensreddende Eerste Hulp" Taakgebied "Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie"

Examinering en certificering

Aan het einde van iedere opleidingsmodule wordt de theoretische kennis van de deelnemer getest. Bij voldoende resultaat op het examen én als alle praktijkoefeningen tijdens de opleiding eveneens volgens voorschrift zijn uitgevoerd, wordt het Diploma Bedrijfshulpverlener toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.