BHV-ploegleider

De opleiding ploegleider bedrijfshulpverlening


Het doel van de opleiding:

De opleiding Ploegleider Bedrijfshulpverlening is gericht op de kennis en vaardigheden welke een BHV-er moet beheersen om de inzet van de bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar dit hulpverleningsteam wordt ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden.

Vereiste vooropleiding: Opleiding BHV.

De inhoud van de opleiding:

De studiebelasting van de opleiding omvat 20 uur, verdeeld over 3 dagen met een tussenperiode van minimum van 2 weken tussen aanvang en het examen.

Voor deze opleiding wordt een door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) uitgegeven lesboek gebruikt.

Alle cursisten krijgen tijdens de opleiding, naast de theorie, k praktijkopdrachten tijdens de lessen en een huiswerkopdracht.

Het opleidingsprofiel van de Ploegleider BHV

Taakgebied

Examinering en diploma

Aan het einde van de opleiding volgt het examen. Theoretische kennis en inzicht moeten samen met de projectopdracht voldoende zijn. Dan is de cursist geslaagd en wordt het Diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlener toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.