Hoofd/coördinator BHV

De opleiding Hoofd/coördinator bedrijfshulpverlening


Het doel van de opleiding

Werknemers die een hulpverleningstaak behartigen hebben alleen uitvoerende taken. De werkgever kan hiervoor maatregelen moeten treffen door een Hoofd/Co÷rdinator BHV aan te stellen. Deze co÷rdinator richt zich dus op de voorbereiding op de bedrijfshulpverleningstaken, die het mogelijk maken dat werknemers deze taak met voldoende deskundigheid kunnen uitvoeren. Hiervoor is kennis nodig van de taken die wettelijk voor de onderneming zijn opgedragen op het gebied van de bedrijfshulpverlening.

Inhoud

De studiebelasting van de opleiding Hoofd/Co÷rdinator BHV omvat 24 uur, verdeeld over 3 hele dagen met een tussenperiode van ongeveer 18 weken tussen aanvang en het examen.

Voor deze opleiding wordt een door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) uitgegeven lesboek gebruikt.

In de tussenliggende periode van ongeveer 18 weken moet de cursist een opdracht uitwerken en een presentatie voorbereiden. Deze opdracht bestaat uit het opstellen van een BHV-plan voor de eigen werksituatie. Op de laatste opleidingsdag vindt de presentatie en het schriftelijk examen plaats.

Het opleidingsprofiel van de Hoofd/Co÷rdinator BHV

Taakgebied

Examinering en diploma

Aan het einde van de opleiding volgt het examen. Theoretische kennis en inzicht moeten samen met de presentatie voldoende zijn. Dan is de cursist geslaagd en wordt het Diploma Hoofd/Co÷rdinator BHV toegekend.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.