ARBO-Preventiemedewerker


Het doel van de cursus

Elke organisatie is verplicht ten minste één Preventiemedewerker aan te stellen. In een organisatie met 15 of minder werknemers mag de werkgever deze rol ook zelf vervullen. Organisaties met meer dan 15 werknemers moeten tenminste één eigen medewerker als Preventiemedewerker aanstellen. Met de interne Preventiemedewerker wil de wetgever de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zo dicht mogelijk naar de werkvloer brengen.

U kunt dus de Arbo-zorg op maat invullen en de taken verdelen over interne deskundigen, zoals bijvoorbeeld de Preventiemedewerker(s), zo nodig ondersteund door Arbo-deskundigen welke ook bij uw organisatie in dienst zijn of door het inschakelen van externe Arbo-deskundigen van bijvoorbeeld onze moederorganisatie Beks Arbo-Advisering. De verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is hét instrument om te bepalen waar de aandachtsgebieden voor veiligheid, gezondheid en welzijn moeten liggen en over welke deskundigheid de Preventiemedewerker derhalve dient te beschikken of waarvoor deze de noodzakelijke ondersteuning dient in te schakelen.

De inhoud van de cursus

De studiebelasting van de cursus Preventiemedewerker omvat 1 hele dag.

De cursus wordt verzorgd voor groepen van maximaal 15 deelnemers.

Taakgebied

Het taakgebied van de opleiding preventiemedewerker bestaat uit:

Examinering en certificering

Bij voldoende kennis en inzicht wordt het bewijs van deelname verstrekt.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.