AED

De opleiding Automatische Externe Defibillator


Het doel van de opleiding

De opleiding Automatische Externe Defibrillator (AED) is gericht op het veilig en effectief kunnen toedienen van een stroomstoot aan een volwassen slachtoffer met een hartfibrilatie, door het gebruik van een AED.

Deze opleiding is geschikt voor elke hulpverlener die de basale reanimatie (BLS) beheerst. Of het nu bedrijfshulpverleners zijn of ambulancepersoneel, verpleegkundigen, maar ook voor andere groepen zoals politieagenten, beveiligingspersoneel, strandwachten, spoorweg- en vliegtuigpersoneel.

De inhoud van de opleiding

De studiebelasting van de opleiding AED omvat 4 of 6 uur, vindt plaats op 1 of 2 dagdelen en wordt verzorgd voor groepen van maximaal 10 deelnemers.
De keuze is gebaseerd op het navolgende:
  1. beheerst de cursist de basale reanimatie goed, dan volstaat een begintoets van 30 minuten en daaropvolgend 3,5 uur onderwijs in AED
  2. is de kennis van de basale reanimatie onvoldoende, dan wordt de cursist hierin eerst gedurende 2 uur bijgeschoold en daarna volgt de begintoets en AED onderwijs.

Op het programma AED staan ondermeer de volgende onderdelen:

Alle cursisten krijgen tijdens de opleiding de opdracht om de aangeboden informatie in diverse scenario's uit te voeren.

Examinering en certificering

Aan het einde van de opleiding volgt het examen. Theoretische kennis en inzicht moeten samen met de voordracht in de praktijkopdrachten voldoende competent zijn. Dan is de cursist geslaagd en wordt het Diploma AED toegekend. Dit diploma is één jaar geldig.

Deelnamekosten

Onze (exclusief BTW) prijzen zijn altijd inclusief onze reiskosten, lesboeken, gebruik van apparatuur, examens en certificaten.