RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie


Als basis voor het Arbobeleid moet de werkgever zorgen voor een actuele risico- inventarisatie en - evaluatie (RI&E). Dat is een rapport waarin voor alle functies in het bedrijf risico's en gevaren met betrekking tot arbeidsomstandigheden worden beschreven en dit rapport dient vervolgens getoetst te worden.

Wanneer uw organisatie te kennen geeft over een RI&E rapport te willen beschikken, dan is de procedure van het CeBEO als volgt:


Hieronder vindt u het aanvraagformulier informatie m.b.t. Risico Inventarisatie & Evaluatie
De  blauwe  velden zijn verplicht.

ALGEMEEN
Naam bedrijf:
Contactpersoon: DhrMevr 
Postadres:
Postcode en plaats:   
Telefoonnummer:
Fax:
E-mail adres:
 
ONDERTEKENING
Door ondertekening maakt u kenbaar dat u wilt dat het CeBEO contact met u opneemt.
Naam en voorletters: Dhr Mevr  
 
OPMERKINGEN
Eventuele opmerkingen kunt u hieronder plaatsen:
 
VERZENDING

Door op de knop "Verstuur de gegevens" te klikken worden uw gegevens via de mail naar het CeBEO verstuurd.